IMG_5010

Lena Wilhelmsson

Jag brinner för den fotografiska bilden och har en brokig bred bakgrund och erfarenhet. Mellan 1983 och 1998 byggde jag upp den fotografiska verksamheten på Malmö Museer med allt vad detta innebär från föremålsfotografering till samtidsdokumentation, digitalisering och bildbyråverksamhet. Jag initierade och drev det omfattande bildvårdsprojektet ”Rädda Bilden”.  Sedan dess har jag varit med om att forma innehållet och verksamheten på Dunkers kulturhus i Helsingborg både som fotograf och utställnings/multimediaproducent.

Sedan 1996 arbetar jag som freelance med uppdragsfotografering, digitaliseringsfrågor, utställningsproduktion, utbildningsverksamhet samt föreläsningar.

Se mer detaljerat CV som PDF